1 – De site bewerken

Op grond van Artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www.zmoothiez.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en opvolging ervan:

Site-eigenaar: ALTERNATIVE FARM – Contact: contact@zmoothiez.com – Adres: .

Bedrijfsidentificatie: ALTERNATIVE FARM met een aandelenkapitaal van € – SIREN: – RCS of RM: – Postadres: – https://www.zmoothiez.com/cgv

Publicatie Directeur: ALTERNATIVE FARM – Contact: contact@zmoothiez.com.

 O2Switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand – Telefoon: 04.44.44.60.40

Gegevensbeschermingsfunctionaris: ALTERNATIVE FARM – contact@zmoothiez.com

Alternatieve collectie


2 – Intellectueel eigendom en namaak.

ALTERNATIVE FARM is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALTERNATIVE FARM.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.


3 – Beperking van aansprakelijkheid.

ALTERNATIVE FARM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site https://www.zmoothiez.com.

ALTERNATIVE FARM wijst alle verantwoordelijkheid af voor elk gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de informatie en inhoud aanwezig op https://www.zmoothiez.com.

ALTERNATIVE FARM verbindt zich ertoe de site zo veilig mogelijk te maken https://www.zmoothiez.com, maar haar verantwoordelijkheid kan niet in twijfel worden getrokken als ongewenste gegevens worden geïmporteerd en geïnstalleerd op haar site zonder haar medeweten.

Interactieve zones (contact- of commentaarruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. ALTERNATIVE FARM behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming.

In voorkomend geval behoudt ALTERNATIVE FARM zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).


4 – CNIL en beheer van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gebruiker van de site https://www.zmoothiez.com recht op toegang, wijziging en verwijdering van alle verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming: ALTERNATIVE FARM – contact@zmoothiez.com.

Lees voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken (type gegevens, doel, ontvanger…) onze https://www.zmoothiez.com/politique-confidentialite.


5 – Hyperlinks en cookies

De site https://www.zmoothiez.com bevat hyperlinks naar andere sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze externe links of voor links die door andere sites naar https://www.zmoothiez.com zijn gemaakt.

Browsen op de website https://www.zmoothiez.com zal waarschijnlijk resulteren in de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker.

Een „cookie“ is een klein bestandje dat informatie registreert over het surfen van een gebruiker op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

U kunt cookies accepteren of weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Er worden geen cookies geplaatst zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal één maand bewaard.

Lees onze https://www.zmoothiez.com/politique-confidentialite voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.


6 – Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.zmoothiez.com is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet het niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van